Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 06/11/2017

İÇ KONTROL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ALINAN ONAYLAR

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

İndirmek için tıklayınız

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

İndirmek için tıklayınız

Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

 İndirmek için tıklayınız

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığının 27.05.2016 tarihli ve 39434888-612.01.02-E99 sayılı İç Kontrol Eylem Planı yürürlüğe girmiş olup bu konudaki çalışmalar başlamıştır.

 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığının 03.02.2017 tarihli ve E.12 sayılı yazısı ile güncellenen İç Kontrol Eylem Planı (2017-2018) kapsamında devam etmektedir.

2017-2018 İç Kontrol Eylem Planı için

 İndirmek için tıklayınız

İç Kontrol İş Takvimi

 İndirmek için tıklayınız

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü İç Kontrol İş Akış Süreçleri

Hukuk İşleri Birimi

İndirmek için tıklayınız

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İndirmek için tıklayınız

-Denetim Birimi

İndirmek için tıklayınız

-Hasta Hakları Birimi

İndirmek için tıklayınız

İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

İndirmek için tıklayınız

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

İndirmek için tıklayınız

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İndirmek için tıklayınız

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İndirmek için tıklayınız

Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü

İndirmek için tıklayınız

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

İndirmek için tıklayınız

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

İndirmek için tıklayınız