Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Kurumlarında Çalışan Taşeron İşçiler için Başvuru ve Formlar

Güncelleme Tarihi: 04/01/2018

BAŞVURU İÇİN BELGELER/EVRAKLAR

Kamu Kurumlarında Çalışan Taşeron İşçiler için kadro kapsamında olanlardan aşağıda belirtilen başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracaklardır. Başvurular elden yapılacak olup kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular geçersiz olacaktır.

Başvuru formunu indirmek için tıklayın.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu indirmek için tıklayın.
Feragat dilekçe örnekleri (Örnek 1, Örnek 2, Örnek 3,Örnek 4)  indirmek için tıklayın.
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Dilekçe  indirmek için tıklayın.

ÖRNEK – 1 İşçinin idareler aleyhine açmış olduğu davalardan ve/veya icra takiplerinden  feragat edeceğine dair beyan dilekçesi örneği
Ö
RNEK – 2 Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği
ÖRNEK – 3 İcra Müdürlüğüne Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği
ÖRNEK – 4  Sulh Sözleşmesi Örneği

Diğer Evraklar

-  5 adet vesikalık fotoğraf,
-  Nüfüs Kağıdı Fotokopisi
-  SGK hizmet Dökümü

-  Emekli ya da yaşlılık aylığı almadığına ilişkin belge,
-  Adli sicil belgesi (sabıka kaydı),
-  Varsa, başvuru sahibinin eklemek istediği sertifikalar-
-  
Öğrenim durumunu gösterir belge,
-  Erkeklerde Askerlik Durum Belgesi

-  En son çalıştığı nitelik evrakları.

Detaylı bilgi için: http://www.altisveren.gov.tr/